בניין מגורים – אבו גוש – ירושלים

town house - Abu Gosh-Jerusalem